PoCUS@Imelda

 

Beste Assistent in Opleiding,
Geachte Collega,

 

Hartelijk welkom op onze website.

Waarom een curriculum in Point-of-Care UltraSound?

  • PoCUS is een nieuw  hulpmiddel dat beschouwd wordt als de uitbreiding van het klinisch onderzoek in de 21ste eeuw
  • PoCUS wordt meer en meer gebruikt in de dagelijkse anesthesiologische praktijk om de patiëntenzorg te verbeteren
  • De Belgische opleiding is momenteel zeer centrum- en persoonsafhankelijk
  • In de Verenigde Staten en Canada wordt actueel een programma progressief uitgerold dat een verplicht deel vormt van de opleiding tot anesthesist

 

Het curriculum is opgenomen in de Manama opleiding van het UZ Leuven

Het doel van onze cursus:

  • Belgische assistenten anesthesie in opleiding een PoCUS curriculum te bieden
  • De aandacht ligt op PoCUS toepassingen in het perioperatief kader
  • Kernwoorden zijn: structuur en kwaliteit

 

De opleiding bestaat uit vier stappen (zie curriculum).  

Hierbij volgen wij de systematiek van het I-AIM model dat stapsgewijs verwerven van PoCUS-skills bevordert. I-AIM staat voor ‘Indication, Acquisition, Interpretation, and clinical decision-Making’

Het BEPoCUS project past binnen een lopend project van de Europese vereniging voor anesthesie (ESAIC): EUROPoCUS.

Namens alle betrokkenen,

Peter Van de Putte, MD, PhD
Verantwoordelijke curriculum BEPoCUS

 

Een organisatie van de diensten anesthesie van

Imelda Ziekenhuis Bonheiden
AZ Groeninge Kortrijk
UZ Antwerpen
UZ Leuven

 

In samenwerking met de diensten anesthesie van

GZA Ziekenhuizen
AZ Turnhout
Jessa Ziekenhuis
AZ Delta, campus Roeselare
AZ Klina
AZ Sint-Jan Brugge
O.L.V.-Aalst
ZOL Genk

Curriculum in Point-of-Care UltraSound voor assistenten anesthesie

© BEPoCUS • wendy.cartuyvels@imelda.be • Cookie Policy • Design nickvanhee.be