Cursusverantwoordelijke
 • Peter Van de Putte, MD, PhD
  Verantwoordelijke  BePoCUS project

 

Verantwoordelijke UZ Leuven
 • Marc Van de Velde, MD, PhD, EDRA
  Coördinerend stagemeester

 • Steffen Rex, MD, PhD
  diensthoofd

 

Verantwoordelijke introdagen
 • Imelda Bonheiden: Peter Van de Putte
 • AZ Groeninge Kortrijk: Pieter Jan Steelant
 • UZ Antwerpen: Pieter Mertens

 

Verantwoordelijke UZ Antwerpen
 • Vera Saldien, MD PhD, diensthoofd

 

Organisatie

 

De cursus wordt georganiseerd door de dienst anesthesie van het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden in samenwerking met de dienst anesthesie van het Universitair Ziekenhuis Leuven en het O.L.V. Ziekenhuis Aalst.

Alle lesgevers zijn enthousiaste experts in hun vakgebied en zeer ervaren in het aanleren van PoCUS.

 

 

Lesgevers introductiedag
Peter Van de Putte

Peter Van de Putte

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Peter Van de Putte studeerde af als dokter in de geneeskunde aan de KULeuven in 1991. Hij behaalde zijn erkenning als anesthesist in 1996. Hij was staflid anesthesie in AZ Monica, Antwerpen van 1996 tot 2019. Momenteel is hij staflid  en stagemeester anesthesie in het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden.

Zijn interesses zijn echogeleide zenuwbloks, point-of-care ultrasound en opleiding. Zijn research focus lag en ligt vooral bij ‘point-of-care gastric ultrasound’ (gastric PoCUS) en de ontwikkeling ervan als een hulpmiddel om perioperatief aspiratierisico in te schatten. Hij gaf hierover talloze lezingen en workshops en het was ook het onderwerp van zijn PhD thesis die hij in mei 2019 verdedigde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (PhD title “Point-of-care gastric ultrasound: an aspiration risk assessment tool”).

Brecht Calle

Brecht Calle

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Na zijn opleiding anesthesie aan het Universitair Ziekenhuis Gent, behaalde hij zijn beroepstitel intensieve zorgen in het O.L.V.- Ziekenhuis te Aalst. Vervolgens volgde hij gedurende 18 maanden een Critical Care Fellowship in het Vancouver General Hospital in Canada. Zijn natuurlijke interesse voor point-of-care echografische technieken kon hij daar ten volle ontwikkelen met meer dan een half jaar specifiek op PoCUS toegespitste opleiding. Zijn bijzondere interesse gaat naar het ondersteunen van de cardiorespiratoire stabilisatie, vascular access en echografie van de long. Brecht Calle is sedert 2019 jaar actief in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden als intensivist en anesthesist.

Bart Embrecht

Bart Embrecht

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Bart Embrecht volgde zijn medische opleiding aan de Universitaire Instelling Antwerpen en werd in 2011 staflid anesthesist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij verdiepte zich daar de volgende tien jaar verder in de cardio-thoracale anesthesie en transesofagale echografie en gaf opleiding aan menig assistent. Verder startte en begeleidde hij mee het minimaal invasief cardio- en longtransplantatieprogramma. Naast organisatie en management van de operatiezaal, geniet het opzetten van een ERAS-protocol voor cardio-thoracale chirurgie en 1-on-1 teaching zijn bijzondere interesse. Sinds 2021 is hij werkzaam op de dienst anesthesie van Imeldaziekenhuis te Bonheiden als aanspreekpunt voor cardiale heelkunde.

Stefaan Bouchez

Stefaan Bouchez

Anesthesist • O.L.V.- Ziekenhuis • Aalst

Na een geruime periode in het UZ Gent te hebben gewerkt, is Stefaan Bouchez  sinds kort actief als staflid cardiothoracale anesthesie in het O.L.V.- Ziekenhuis te Aalst.  Zijn interesse situeert zich vooral in het gebied van echografie zoals o.a. perioperatieve transoesofageale echocardiografie, de echografie van de longen maar tevens echocardiografische simulatietraining (Vimedix). Naast de klinische praktijk onderwijst hij voor echografie binnen internationale verenigingen zoals EACTAIC, ESA en EACVI. Daarbuiten is hij tevens actief in het geven van workshops rond FATE en long echografie.

Verder is hij betrokken bij pulmonale reversibiliteitstesten op de dienst cardiologie, perioperatief beleid bij mechanische cardiale ondersteuning (ECMO, LVAD) en bij experimenteel onderzoek rond farmacologisch geïnduceerde ritmestoornissen.

Pieter Jan Steelant

Pieter Jan Steelant

Anesthesist • AZ Groeninge • Kortrijk

Pieter Jan Steelant volgde zijn opleiding als anesthesist in UZ Leuven en OLV Aalst. Tijdens een fellowhip cardiothoracale anesthesie en intensieve zorgen in OLV Aalst kreeg hij de smaak te pakken voor perioperatieve transoesofageale echocardiografie.
Sinds 2006 is hij staflid anesthesie in AZ Groeninge Kortrijk waar hij nauw betrokken is bij het ontwikkelen van klinische paden voor abdominale en urologische chirurgie. Ook de teamopvang van traumapatiënten op spoedgevallen en operatiekwartier trekt zijn bijzondere aandacht. Daarnaast is hij mede-coördinator van het operatiekwartier en een enthousiast begeleider van assistenten in opleiding. Bij al deze activiteiten probeert hij gebruik van PoCUS zoveel mogelijk aan te moedigen.

Pieter Mertens

Pieter Mertens

Anesthesist • UZ Antwerpen

Pieter Mertens volgde zijn medische opleiding aan de Universitaire Instelling Antwerpen en werd aldaar staflid in 2012. Hij verdiepte zich in de cardiorespiratoire anesthesie, TEE, extracorporal life support, de moeilijke luchtweg en life support training. Door simulatietraining, constructieve feedback en gestructureerde leerprocessen, wil hij de kwaliteit van de zorg en de patient veiligheid verhogen. Hij heeft een zeer ruime ervaring als instructeur van ALS, BLS, PoCUS, moeilijke luchtweg, ETC en EPALS. Hij begeleidt graag assistenten in hun wetenschappelijk en klinisch traject en heeft ook verschillende management functies in het UZA.

Gert-Jan Eerdekens

Gert-Jan Eerdekens

Anesthesist • UZ Gasthuisberg • Leuven

Na zijn studies geneeskunde aan de K.U.Leuven, specialiseerde hij in de anesthesie in Genk, Leuven en St. Bartholomew's te London. Hij is instructeur ALS, ATLS en CALS en behaalde in 2022 het TEE certificaat van de EACVI. 

Een organisatie van de diensten anesthesie van

Imelda Ziekenhuis Bonheiden
AZ Groeninge Kortrijk
UZ Antwerpen
UZ Leuven

 

In samenwerking met de diensten anesthesie van

GZA Ziekenhuizen
AZ Turnhout
Jessa Ziekenhuis
AZ Delta, campus Roeselare
AZ Klina
AZ Sint-Jan Brugge
O.L.V.-Aalst
ZOL Genk

Curriculum in Point-of-Care UltraSound voor assistenten anesthesie

© BEPoCUS • wendy.cartuyvels@imelda.be • Cookie Policy • Design nickvanhee.be