PoCUS@Imelda
  • Wij volgen de systematische benadering van het I-AIM model dat een stapsgewijs verwerven van PoCUS-skills bevordert.
I-AIM staat voor ‘Indication, Acquisition, Interpretation, and clinical decision-Making’.
  • PoCUS wordt meer en meer gebruikt in de dagdagelijkse anesthesiologische praktijk om de zorg voor onze patiënten te verbeteren.
Cursusverantwoordelijke

Peter Van de Putte, MD, PhD, Cursusverantwoordelijke PoCUS@Imelda

 

Verantwoordelijke UZ Leuven
  • Marc Van de Velde, MD PhD EDRA, diensthoofd, coördinator training programma anesthesie
  • Elke Van Gerven, MD, verantwoordelijke SimTAL

 

Organisatie

 

De cursus wordt georganiseerd door de dienst anesthesie van het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden in samenwerking met de dienst anesthesie van het Universitair Ziekenhuis Leuven en het O.L.V. Ziekenhuis Aalst.

Alle lesgevers zijn enthousiaste experts in hun vakgebied en zeer ervaren in het aanleren van PoCUS.

 

 

Lesgevers

Peter Van de Putte

Peter Van de Putte

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Peter Van de Putte studeerde af als dokter in de geneeskunde aan de KULeuven in 1991. Hij behaalde zijn erkenning als anesthesist in 1996. Hij was staflid anesthesie in AZ Monica, Antwerpen van 1996 tot 2019. Momenteel is hij staflid  en stagemeester anesthesie in het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden.

Zijn interesses zijn echogeleide zenuwbloks, point-of-care ultrasound en opleiding. Zijn research focus lag en ligt vooral bij ‘point-of-care gastric ultrasound’ (gastric PoCUS) en de ontwikkeling ervan als een hulpmiddel om perioperatief aspiratierisico in te schatten. Hij gaf hierover talloze lezingen en workshops en het was ook het onderwerp van zijn PhD thesis die hij in mei 2019 verdedigde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (PhD title “Point-of-care gastric ultrasound: an aspiration risk assessment tool”).

Brecht Calle

Brecht Calle

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Na zijn opleiding anesthesie aan het Universitair Ziekenhuis Gent, behaalde hij zijn beroepstitel intensieve zorgen in het O.L.V.- Ziekenhuis te Aalst. Vervolgens volgde hij gedurende 18 maanden een Critical Care Fellowship in het Vancouver General Hospital in Canada. Zijn natuurlijke interesse voor point-of-care echografische technieken kon hij daar ten volle ontwikkelen met meer dan een half jaar specifiek op PoCUS toegespitste opleiding. Zijn bijzondere interesse gaat naar het ondersteunen van de cardiorespiratoire stabilisatie, vascular access en echografie van de long. Brecht Calle is sedert 2019 jaar actief in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden als intensivist en anesthesist.

Bart Embrecht

Bart Embrecht

Anesthesist • Imelda Ziekenhuis • Bonheiden

Bart Embrecht volgde zijn medische opleiding aan de Universitaire Instelling Antwerpen en werd in 2011 staflid anesthesist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Hij verdiepte zich daar de volgende tien jaar verder in de cardio-thoracale anesthesie en transesofagale echografie en gaf opleiding aan menig assistent. Verder startte en begeleidde hij mee het minimaal invasief cardio- en longtransplantatieprogramma. Naast organisatie en management van de operatiezaal, geniet het opzetten van een ERAS-protocol voor cardio-thoracale chirurgie en 1-on-1 teaching zijn bijzondere interesse. Sinds 2021 is hij werkzaam op de dienst anesthesie van Imeldaziekenhuis te Bonheiden als aanspreekpunt voor cardiale heelkunde.

Stefaan Bouchez

Stefaan Bouchez

Anesthesist • O.L.V.- Ziekenhuis • Aalst

Na een geruime periode in het UZ Gent te hebben gewerkt, is Stefaan Bouchez  sinds kort actief als staflid cardiothoracale anesthesie in het O.L.V.- Ziekenhuis te Aalst.  Zijn interesse situeert zich vooral in het gebied van echografie zoals o.a. perioperatieve transoesofageale echocardiografie, de echografie van de longen maar tevens echocardiografische simulatietraining (Vimedix). Naast de klinische praktijk onderwijst hij voor echografie binnen internationale verenigingen zoals EACTAIC, ESA en EACVI. Daarbuiten is hij tevens actief in het geven van workshops rond FATE en long echografie.

Verder is hij betrokken bij pulmonale reversibiliteitstesten op de dienst cardiologie, perioperatief beleid bij mechanische cardiale ondersteuning (ECMO, LVAD) en bij experimenteel onderzoek rond farmacologisch geïnduceerde ritmestoornissen.

Een organisatie van de dienst anesthesie van

 

Imelda Ziekenhuis Bonheiden

In samenwerking met de dienst anesthesie van

 

UZ Leuven

Curriculum in Point-of-Care UltraSound voor assistenten anesthesie

© PoCUS@Imelda • wendy.cartuyvels@imelda.be • Cookie Policy • Design nickvanhee.be